Galatasaray Yeni Yıla Borçla Girdi!

Galatasaray Spor ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş Şirket ile devralma yoluyla birleşmişti. Şirketin  2010 yılına ait hesaplarının “Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Kurumlar Vergisi Tevkifatı” kapsamında Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri tarafından incelenmesi tamamlandı.

Vergi idaresi inceleme sonuçları toplamı olarak 15.438.689 TL vergi aslı ve 18.912.913 TL vergi ziyaı (Verginin ödenmemesinden dolayı kesilen ceza) tarh ettirmiştir. Toplamda 34 Milyon TL'lik fatura ödemekle yükümlü olan Galatasaray, bu tutarlar için yasal süresi içinde ilgili resmi mercilere, bu tespitlerdeki mevzuata aykırı hususlara ilişkin olarak tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulundu.

 

Düşüncelerinizi duymaktan mutlu olacağız

Bir Yorum Bırak